<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés - Csodavár Óvoda, óvodai dajka munkakörbe

Álláshirdetés - Csodavár Óvoda, óvodai dajka munkakörbe

2022-06-13 10:10:26

Álláshirdetés - Csodavár Óvoda, óvodai dajka munkakörbe

Csodavár Óvoda -Mikepércs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csodavár Óvoda -Mikepércs

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelőmunkát segítő dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Szakképzett dajka képesítés,

•         Óvodai dajka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         iskolai végzettséget, képesítést, szakképzettséget igazoló oklevek másolata

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csodavár Óvoda -Mikepércs címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3426/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.

•         Elektronikus úton Soóky-Szili Krisztina- intézményvezető részére a csodavarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csodavár Óvoda hirdetőtáblája - 2022. június 13.

•         Önkormányzat honlapja - 2022. június 13.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta