<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Álláshirdetés-Gazdasági vezető

Álláshirdetés-Gazdasági vezető

2022-01-06 08:31:28

Álláshirdetés-Gazdasági vezető

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal

Gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mikepércs Községi Önkormányzat, valamint a gazdaságilag hozzárendelt intézmények könyvviteli feladatainak szervezése, irányítása. A jogszabály által előírt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások, beszámolók elkészítése, ellenőrzése. Egyéb adatszolgáltatások, statisztikák határidőre történő elkészítése. A főkönyv és az analitikák egyeztetése, személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése, zárlati egyeztetések, valamint azok koordinálása. A Mikepércs Községi Önkormányzat valamint az intézmények vagyongazdálkodási feladatainak szervezése, irányítása, a leltározási és selejtezési feladatok lebonyolításának koordinálása. Részvétel a számviteli szabályzatok készítésében, aktualizálásában. Gazdálkodási osztály munkájának irányítása, szakmai felügyelete. Javaslattétel az önkormányzat erőforrások minél hatékonyabban felhasználására. Az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 11-12.§-aiban meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoport
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Ávr. 12. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott képesítési követelmények való megfelelés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szezett gazdasági vezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

•         ASP rendszer ismerete

•         Proaktív személyiség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

•         a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 21.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6413/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.

•         Elektronikus úton dr. Vojtkó-Pék Ildikó részére a jegyzo@mikepercs.hu E-mail címen keresztül
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok közül a jegyző által kiválasztott jelentkezőket személyes interjúra hívja meg a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalba. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mikepércsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. január 6.

•         Önkormányzat honlapja - 2022. január 6.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 6.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Megosztás közösségi oldalakon

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta