<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> „Nyilas Misi Tehetséggondozó Program”- tanulmányi támogatás

„Nyilas Misi Tehetséggondozó Program”- tanulmányi támogatás

2018-09-27 14:37:39

Kedves Mikepércsi Iskolások!

Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segítését, a szülők iskoláztatással kapcsolatos terheinek enyhítését. Ennek érdekében 2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a „Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot”, amelynek keretében ismét lehet igényelni a képviselő-testület által 2014-ben bevezetett tanulmányi támogatást.

Tájékoztatom a szülőket és az érintett diákokat, hogy 2018. évben a tanulmányi támogatás megilleti az általános iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az alábbi feltételek fennállása esetén:
-    az igénylő a tanulmányi támogatás iránti kérelmét benyújtja,
-    a diák a 28. életévét nem töltötte be és általános, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
-    családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét (99.750,-Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).
-    a jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti az esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató diákot is, fel-téve, hogy keresőtevékenységet nem folytat, és erről írásban nyilatkozik. A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek.

A tanulmányi támogatás összege:
-    általános iskolai tanuló estén:            5.000,-Ft/tanuló
-    középiskolai tanuló esetén:                       7.000,-Ft/tanuló
-    főiskolai, egyetemi hallgató esetén:      9.000,-Ft/hallgató

A támogatás igénylésére szolgáló „Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására" elnevezésű formanyomtatvány letölthető Mikepércs Községi Önkormányzat honlapjáról (www.mikepercs.hu. internetes oldalról) vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs, Kossuth 1. szám) Ügyfélszolgálati Pultjánál.
A kérelemhez mellékelni kell:
-    az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, kivéve a Mikepércsen ta-nuló általános iskolásokat,
-    a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását,
-    esti vagy levelező tagozatos diák nyilatkozatát arról, hogy folytat-e keresőtevékenységet.

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez
tanulmányi támogatás megállapítására" formanyomtatvány
kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani
Mikepércs Polgármesteréhez címezve

legkésőbb 2018. november 30. napjáig.

Mikepércs, 2018. szeptember 27.

                                                                               Tímár Zoltán
                                                                                polgármester


Letölthető formanyomtatvány:
Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez tanulmányi támogatás megállapítására

Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


pafi.hu - PÁLYÁZATFIGYELŐ

A pályázat elkészítésében segítséget kérhet az MTT Kft-től: 20/9919391

Mikepércs főtér élőkép
Belépés/Regisztráció Belépés/Regisztráció

Facebook connect Belépés Facebookkal

Regisztráció helyett egyszerű belépés!
A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

Tovább a profil oldalamra

Facebook kilépés!
A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

Kiadványaink Kiadványaink
Időjárás Időjárás
Online Pércsi TV Online Pércsi TV
Virtuális séta Virtuális séta
Virtuális séta