Kezdőlap >> Önkormányzat >> Intézmények >>  Csoda-Vár Óvoda

Csoda-Vár Óvoda

Csodavár Óvoda elérhetősége:

Petőfi u. 34., Tisza István u. 14., 

Telefonszámok:

Petőfi utcai óvoda +36 30/178-7537;

Tisza I. utcai óvoda +36 30/178-7538

+36-52/610-604

e-mail: csodavarovoda@gmail.com

Intézményvezető: Rácz Gabriella


Mikepércs községben az óvodás korú gyermekeket két feladatellátási helyen látja el a Csodavár Óvoda. Az utoljára 2006. évben felújított Petőfi utca 34. szám alatt található székhely óvoda, 2013-ban volt 60 éve, hogy óvodaként működik. A mindig az adott szakmai igényekhez és elvárásokhoz igazított, és ütemezett felújításoknak és átalakításoknak köszönhetően mind a mai napig, folyamatosan, és egyenletesen magas szinten képes az óvoda funkcióit kiszolgálni.

A progresszív óvodafejlesztési koncepció keretében, Mikepércs folyamatosan gyarapodó kertvárosi övezetében, 2014. szeptemberben nyitotta meg kapuit a Tisza István u. 14 szám alatt, az újonnan felépített „Meseerdő” óvodarész. Az óvodai ellátást így mindkét óvodában, 3-3 gyermekcsoportban, 75-75 fő maximálisan felvehető gyermeklétszámmal látjuk el.

Az új építésű óvoda már a modern és korszerű szabványoknak és elvárásoknak is eleget tesz, gyermekközeli belső térrendezési, vizuális és esztétikai világával, az egyéni gyermeki szükségleteknek maximálisan megfelelő fejlesztő és játszókörnyezetet biztosít. A pedagógiai szakmai munkához szükséges infrastrukturális és tárgyi környezettel, illetve módszertani eszközkészlettel is rendelkezik.

Mindkét óvodában, barátságos, szeretetteljes, meleg, érzelmi biztonságot teremtő családias környezetben, tágas, jól felszerelt csoportszobákban várjuk a gyermekeket. Valamennyi csoportszobában kialakított, a több funkcióban használható játszó galéria. A gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges tornaszobával, - teremmel, fejlesztőszobával, sószobával is mindkét óvoda rendelkezik.

A gazdag, jól felszerelt udvari játszóterületek, biztosítják az aktív, változatos mozgásformák gyakorlását, a gyermekek egészséges, szabad levegőn való tartózkodását.

 

Óvodánk neve és logója jelképezi az egységes óvoda és gyermekképünket, tükrözi pedagógiai hitvallásunkat. Hisszük, hogy az óvoda, csak rá jellemző, saját attribútuma a játék, a mesei csodavilág, amely megteremti a sajátos pedagógiai légkört. Ahol az óvoda, biztonságot nyújtó mesei, varázskörnyezetében, a heurisztikus felfedező élmények és megtapasztalások által, minden gyermek szabadon és önállóan sajátjaként élheti meg sikerét.

A tulipán, mint ősi motívum, egyszerre jelképezi a hagyományaink őrzésén alapuló nevelést, és a sziromlevelek által formázott szív, pedig a gyermekek, és az egymás iránti feltétel nélküli szeretetet. A gyermekcsoportok összetartozását jelképezik a tornyok, melyek így együtt alkotják a „Csodavárat”, ahonnan, mint ahogy a kerék szimbólum is jelképezi, haladunk a Tudás birodalma, az iskola felé.

 

Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai program alapján működik. Mely által a mindennapi élethelyzetekben és az óvoda által biztosított komplex tevékenységekben, közvetlen, élményalapú, sokoldalú, több szempontú tapasztalatszerzést biztosítunk a gyermekeknek.

Pedagógiai értékorientáltságunk egyik alapja a hagyományok őrzésén alapul, a néphagyományokban, a népszokásokban, a helyi értékek megőrzésében, fontosnak tartjuk a népdalok, néptáncok, népi kézművesség egyes, - óvodánkban is kiemelt hagyományos ünnepeinkhez kötődő - részeinek megismertetését. Ugyanakkor, a gyökereink megismertetése és megőrzése mellett, létfontosságú, hogy a mai, korszerű, sőt jövőorientált tudással, ismerettel, készséggel és szemlélettel is rendelkezzenek a gyerekek. Így az óvodai tevékenységformákon belül, fő kulcskompetenciánk a „külső világ tevékeny megismerésére nevelés”.

Ezen belül kiemelt alapelvünk a gyermekeket körülvevő közvetlen és globális természeti környezet megismerése, a természet szeretetére nevelés. A mindennapi pedagógiai munkánk során kiemelt cél, a természeti – és környezetvédelmi, a fenntarthatósági és energiai takarékossági nevelési témák, fejlesztési tartalmak megtapasztaltatása, megismertetése.

A környezet – és egészségtudatos életszemlélet megalapozása, és az erre épülő környezet – és egészségvédelem iránt elkötelezett magatartás kialakítása, a helyes életmód szokások fejlesztése. Ennek keretében óvodánkban mindkét feladatellátási helyen, 2017.-től Zöld Munkacsoportot működtetünk. A 2016.-ban elnyert Örökös Zöld Óvoda címet büszkén és felelősségteljesen viseljük, nagy odaadással és elkötelezettséggel tovább építjük és gazdagítjuk az óvoda „zöld programjait”.

 

Mindezeken belül fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozás és mozgás kultúrájának kialakítását, a mindennapos testnevelés változatos és differenciált megvalósítását.

A gyermekek korszerű és egészséges étkeztetését, a helyi települési Főzőkonyha, a „Minta menza program” keretében látja el. A konyha kiszolgálja az esetleges ételérzékenység, vagy allergia kapcsán felmerülő egyedi igényeket is. Minden gyermekcsoportban működtetjük a „vitamin-gyümölcsperceket”, ezzel is ösztönözve a gyermekeket a zöldség és gyümölcsfogyasztásra.

 

A tevékenységközpontú pedagógiai program keretében, az óvodai élet komplex tevékenységformáiban a gyermekek együttműködési és kommunikációs képességeinek a fejlesztése kiemelt pedagógiai, fejlesztési feladatunk. Így az óvodai élet mindennapjaiban, az óvodai tevékenységformákba tudatosan integrált, komplex anyanyelvi nevelés megvalósítása kiemelt feladatunk. A differenciált anyanyelvi fejlesztési tartalmak a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaikhoz mérten valósulnak meg. A jól megalapozott anyanyelvi készség és képesség, a kifinomult differenciált belső hallás, megkönnyíti a hangok helyes észlelését, majd hangoztatását, és a későbbi betűkép írását is. Az anyanyelvi készség, képesség szintje, az iskolakészültség egyik fontos mutatója is. A gyermekek kommunikációs – anyanyelvi kompetenciájának minősége, meghatározza, a későbbi tanulási képességek erősödését, a tanuláshoz való viszonyulásukat, a motivációt. A játékos, mesei kerettörténetbe és környezetbe ágyazott anyanyelvi fejlesztési tartalmak által párhuzamosan fejlődik, finomodik a problémamegoldó, kreatív, divergens gondolkodás is.

A magyar nyelv, az irodalom, a kommunikáció kisgyermekkorban betöltött szerepét, jelentőségét új óvodai rendezvények és ünnepek által: Magyar nyelv napja, Népmese napja, Kultúra napja, Költészet napja, gyermek programok által szeretnénk minél jobban kifejezésre jutatni és megélni a mindennapjainkban.

 

Az egész nevelési évben, változatos programokkal, - báb, bűvész, színházi, zenés előadásokkal,- valamint saját, hagyományos és belső óvodai rendezvényeink által színesítjük és gazdagítjuk a gyermekek óvodai életét. (pl.: szüreti mulatság, őszi kirándulások, adventi-karácsonyi nyílt hét, Mikulásvárás, Lucázás, Betlehemezés, Farsangi hét, Húsvét, Föld hete, Gyermek hét, Anyák napja, Évzáró - Ballagó Műsorok, Apák napja, Majális stb., valamint Nemzeti ünnepeink: Március 15; Nemzeti Összetartozás Napja stb.)

A szülőkkel való nyitott, közvetlen partneri kapcsolat kialakításában fontos szerepe van a közös rendezvényeknek, nyílt napoknak.

 

Óvodának legfőbb feladata, minden gyermek egyéni – csak az őrá jellemző legbensőbb, titkos világát megismerni, felfedezni rejtett képességeit, legfőbb kvalitásait és azt a legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel segíteni, szárnyra is kelteni.

Ennek érdekében a szülői igények felmérése mellett, a gyermekek részére, tehetségsegítő, kibontakoztató: pl.: angol, tánc, sakk, úszás, foglalkozásokat is szervezünk.

 

A tárgyi és személyi, fejlesztő, támogató környezettel, a - professzionális szakmai tudásháttér érdekében,- mindig megújulásra kész nevelőtestülettel, kívánjuk közösen vállalt céljainkat megvalósítani, hogy a Csodavár Óvodába járó gyermekeknek boldog, varázslatos gyermekkoruk legyen! Harmónikus, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak, fejlett szociábilis kompetenciákkal, jó és helyes önérvényesítő képességgel rendelkező, tartalmas baráti kapcsolatokat működtető, sikerre motivált kisiskolás gyermekekké lehessenek.


 

 

Megosztás közösségi oldalakon
Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta