Kezdőlap >> Település >> Egyházak >>  Református egyház

Református egyház

A gyülekezet eredetéről

A mikepércsi református egyház története a magyarországi reformáció korai időszakára nyúlik vissza. 1570-ből származik a gyülekezetre vonatkozó első adat. 1605-ben Bocskai 75 hajdúcsaládot hozott az eredendően szláv telepítésű községbe és ezzel nem csak a magyar lakosság, hanem a református egyháztagok száma is jelentősen gyarapodott.

A gyülekezet folyamatos fönnállására a 17. században a lelkészrendelések utalnak, amelyről 1662, 1666, 1668, 1690-ből van tudomásunk. 1686-ban a források a lelkész mellett működő professzorról is említést tesznek, ami azt mutatja, hogy az iskolában latint is tanítottak. 1693-ban a parókiális kúria a hozzátartozó kerttel az egyház örök tulajdonába került.

A 18. század első harmadában, az 1730-as évek táján a nagyváradi káptalan igyekezett a gyülekezet működését akadályozni, de eredmény nélkül. Az egyház nem csak hogy változatlanul fönnmaradt, papjait 1754 óta az anyakönyvek alapján ismerjük, hanem felszereltségét tekintve is a jobb helyzetben lévő gyülekezetek közé tartozott, erre enged következtetni az 1763-as egyházlátogatás alkalmával összeírt felszerelési tárgyak lajstroma. Ez megemlékezik egy 1717-ben készült ón tányérról, 1741-ből származó arany- és ezüst pohárról és ugyancsak ebből az évből Árva Bethlen Kata ezüst tányér adományáról több nemesfémmel és selyemmel hímzett úrasztali kendő és abrosz társaságában.

A ma álló templomot az emlékkel foglalkozó két alapvető publikáció, Kováts J. István református templomról szóló nagy monográfiája és Szőlősi Gyula szerkesztésében megjelent, Hajdú-Bihar megye műemlékeit bemutató kötet azonosnak tartja e régi és tehetős gyülekezet első templomával. Kováts J. feltételezi, hogy korábban más felekezet használatában volt, utóbbi pedig 16. századi eredetűnek véli.

Megosztás közösségi oldalakon
Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta