Kezdőlap >> Önkormányzat >> Intézmények >>  Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőségek:

Cím: 4271, Mikepércs, Nagyváradi u. 1,

Tel.: 52/610-602

E-mail: mikepercsihunyadi@gmail.com

Intézményvezető: Fejérné Juhász MónikaKözzétételi lista

Házirend

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat


A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója olyan környezet és iskolai atmoszféra megteremtésén és fenntartásán munkálkodik, melyben diákjaink jól érzik magukat. Pedagógiai munkánk alapvető célja a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet kap az alapkészségek, képességek ill. kulcskompetenciák fejlesztése. Minden évfolyamon biztosítjuk a felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehetőségét. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegennyelv oktatását. Az angol nyelv óraszáma az első három évfolyamon heti 1 óra, negyedik évfolyamon heti 3 óra. ötödik évfolyamtól az emeltszintű oktatást választók számára heti 5 óra, a nem emelt szinten tanulóknak heti 3 óra. A matematika és magyar órák a felső tagozaton bontott, ún. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra,  így teremtve lehetőséget az egyéni előrehaladás, az egyéni tempó figyelembevételére. Célunk, hogy a művészeti oktatás és az általános iskolai oktatás egymást kiegészítve segítse a tanulók alapműveltségének kialakítását: néptánc, grafika tanszak segítségével. A szülői igényeknek megfelelően az alsó tagozatos tanulóinknak délután napközis foglalkozást biztosítunk, napi háromszori étkezéssel. Az iskola 7 órától fogadja a diákokat, és 17,00 óráig lehet igénybe venni a napközis ügyeletet. Célunk, hogy boldog és sikeres gyerekeket neveljünk. Ezt a célt, csak a szülőkkel együtt érhetjük el. Ezért számunkra fontos, hogy minden szülő bizalommal forduljon hozzánk.
Megosztás közösségi oldalakon
Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta